tel. kom.: +48 783 963 355, 01-496 Warszawa, ul. Morcinka 20/18, e-mail: jnsolo@jnsolo.pl
Solo Biuro Doradcze jest firmą, która wykorzystuje kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu projektów biznesowych - restrukturyzacyjnych, naprawczych, inwestycyjnych.

 
Naszym celem nie jest opracowanie i napisanie kilkuset stronicowego programu i wystawienie faktury. My świadczymy usługę doradczą tak, aby pomóc właścicielom i zarządcom firm w realizacji pomysłów, planów i przedsięwzięć. Naszym celem jest opracowanie i wdrożenie takiej koncepcji, takiego planu, który przyniesie SUKCES. Wiele razy nam się to udało.

Zespół osób związanych z naszą firmą specjalizował się w restrukturyzacji przemysłu obronnego, który ogniskuje wszystkie ważniejsze dziedziny produkcyjno - gospodarcze: przemysł chemiczny, elektromaszynowy, pojazdów i maszyn roboczych, rakiet i lotnictwa, elektroniki i optoelektroniki na najwyższym poziomie.
 
    
© Copyright 2018